TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Toplantısı

featured
service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) İdare Heyeti Lideri Orhan Turan, “Küresel iktisattaki dönüşüme ayak uydurarak dünya iktisadından daha yüksek bir hisse alacağımız, refahımızı artıracağımız bir yola girmeliyiz.” dedi.

Turan, TÜSİAD YİK Toplantısı’nın açılışında yaptığı konuşmada, misyonu devraldıktan sonraki birinci TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Toplantısı’nda idare heyeti lideri olarak hitap etmekten büyük memnunluk duyduğunu tabir etti.

Başkanlığının akabinde geçen kısa müddet içinde ülkenin çeşitli bölgelerine, sanayi merkezlerine yaptığı ziyaretlerde tecrübelere dayalı bir görüşünü teyit etme imkanı bulduğunu lisana getiren Turan, Türkiye‘de iş dünyasının tasaları, beklentileri, hasretleri, maksatlarının coğrafik pozisyonlarla, kökenlerle belirlenmediğini, Türkiye‘nin tümünde, doğudan batıya, kuzeyden güneye iş dünyası olarak aslında tıpkı durumlarla, zahmetlerle karşı karşıya olduklarını söyledi.

“Hem vatandaş hem de iş insanı olarak Anadolu girişimcileri de bir an evvel rasyonel, dünya ve memleket gerçekleriyle uyumlu ve sırf iktisatla sonlu kalmayan bir gelecek projesine muhtaçlık duyuyor” diyen Turan, geçen ekim ayında yayımladıkları “Yeni Bir Anlayışla Geleceği İnşa” raporundaki tahlillerin giderek daha fazla kabul gördüğünü kaydetti.

“Küresel şartlar artık lehimize değil”

Orhan Turan, dünyanın eski sisteminin, bu sistemin kurum ve kurallarının acil bir yenilenmeye gereksinim duyduğunu söyledi. Rusya-Ukrayna savaşına değinen Turan, dünyada yalnızca güç fiyatlarında değil, besin fiyatlarında bir patlama yaşandığına dikkati çekti.

Turan, tedarik zinciri sorunları ve ham husus fiyatlarında süregelen artışın Ukrayna’da devam eden savaşın tetiklediği belirsizliklerle harmanlandığını, bunun sonucunda dünyada enflasyonun tırmanacağı, büyümenin ise baskı altında olacağı bir periyodun başlangıcında olunduğunu, bunlara ek olarak iklim değişikliği ve savaşın besin ve su arzı üzerinde artan tehdidi ile karşı karşıya kalındığını aktardı.

Yeni gerçeklerin iktisat biliminin merceğinden değerlendirildiğinde yakın geçmişe damgasını vuran para siyasetlerinin sürdürülemeyeceğinin belirginleştiğini, geride bırakılan 14 yılın genişlemeci para siyaseti periyodunun kapandığını söz eden Turan, şunları kaydetti:

“Bu siyasetler Türkiye‘nin periyot devir yaşadığı krizlerden çıkabilmesini kolaylaştıran bir tesir yaptı. Meğer şu an global iktisadın geçmekte olduğu döngüde rüzgar karşıdan esiyor ve işimizi çok daha fazla zorlaştırıyor. Global şartlar artık lehimize değil. Rekabetçi kur, yüksek ihracat ve cari fazla mantığıyla kurgulanan lakin günümüz kalkınma anlayışı ve pratiğiyle gereğince örtüşmeyen siyasetler kalkınma açısından istenilen sonuçları vermiyor. Büyüme kalkınma için tek başına kâfi olmuyor, hatta maalesef yoksullaşarak büyüyorsunuz. Artık ucuz TL ve ucuz iş gücü ile ihracatta rekabet avantajı kazanma periyodu, yerini yüksek nitelikli iş gücüyle ve teknolojiyle yüksek katma paha yaratmaya bıraktı.”

Turan, güçte dışarıdaki fiyat artışlarının cari açığı artırırken, içeride bilhassa endüstriye uygulanan rayiçlerin üretimi ve ihracatı olumsuz etkilediğini belirterek, “Türkiye iktisadı dünya hasılasından aldığı hissesi 2000’lerin başından 2013’e kadar yüzde 0,60’tan yüzde 1,24’e kadar yükseltmişken, bu hisse son 7-8 yıldır süratle düşerek yüzde 0,8’e kadar geriledi. Türkiye‘nin potansiyeline sahip bir ülke için bu sahiden kabul edilemeyecek bir durumdur.” diye konuştu.

Beyin göçüne değinen Turan, “Bu göçü durdurmak için atılacak adımların en başta gelen önceliklerimizden sayılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu boyutlarda bir nitelikli insan kaybına tahammülümüz olmadığına inanıyoruz.” dedi.

“Küresşmenin yeni bir versiyonuna geçiyoruz”

TÜSİAD Lideri Turan, küresşmenin yeni bir versiyonuna geçildiğine işaret ederek, “Tedarik zincirlerinin kısaltılması bağlamında bölgesel ekonomik kümelerin ve bunları örgütleyecek kurumların öne çıkacağı, göçmen sıkıntısının daha bariz biçimde siyaseti etkileyeceği ve global güvenlik mimarisinin yine inşa edileceği bir kurucu andayız.” diye konuştu.

Türkiye‘nin bu mevzuların çabucak hepsinde bilhassa Batı sistemi içinde kıymetli roller oynayacağı, oynaması kendisinden beklenen bir ülke olduğunu tabir eden Turan, izlenecek siyasetlerin diplomatik inceliklere öncelik veren bir strateji içinde, dostlukları derinleştirip düşmanlıkları azaltacak biçimde tasarlanması ve uygulanmasının çıkarlarımızı muhafazayı kolaylaştıracağını söyledi.

Turan, yaşanılan periyodun manasını tam olarak kavramanın değerine işaret ederek, ” Türkiye ; bu kurucu anda alınan kararlara, izlenen çizgiye reaksiyon veren bir ülke değil, yeni yapılanmaya etkin katkıda bulunan, nizam şekillenirken kendi görüşlerini bu yeni yapının harcına yerleştiren bir ülke ve bölgesel güç olmalıdır.” dedi.

Terörden çok çekmiş, acılar yaşamış bir toplumun hassasiyetlerine dost ve müttefik ülkelerin daha fazla dikkat etmesini istemenin Türkiye‘nin hakkı olduğunu vurgulayan Turan, kelamlarını şöyle sürdürdü:

“Ancak en haklı olduğumuz mevzularda bile çıkarlarımızı korurken tercih edeceğimiz metot gayeye varmamızı kolaylaştıracak formda formüle edilmelidir. Bu bağlamda İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyelikleri konusunda Türkiye‘nin lisana getirdiği külfetlerin ve taleplerin müzakere yoluyla, karşılıklı anlayışı geliştirerek ve ittifak ruhuna uygun formda çözülebileceğini ümit ediyoruz. AB ile münasebetlerimizin oldukça problemli olduğu herkesin malumu. Bu bağlantıları sığınmacı mutabakatına indirgemekten tarafların vazgeçme vakti gelmiş de geçmektedir. Bahisleri tek tek pazarlığa açan yaklaşımın sona ermesi, alakaların karşılıklı güvensizlikten arındırılarak canlandırılması, tedarik zincirleri tekrar tanımlanır ve sermaye kendisine yeni adresler ararken, büyük kıymet taşıyacaktır.

Ekonomik mevzularda da içeride atacağımız rasyonel ve reformist adımlarla, kurumların güçlendirilmesiyle pozisyonumuzu sağlamlaştıracağımıza inanıyoruz. Global iktisattaki dönüşüme ayak uydurarak dünya iktisadından daha yüksek bir hisse alacağımız, refahımızı artıracağımız bir yola girmeliyiz. Lakin biliyoruz ki AB ile bağların düzelmesi konusu salt ekonomik toparlanmaya bağlanacak bir sıkıntı değildir. Türkiye‘nin potansiyelini sonuna kadar kullanacağı bir noktaya gelinmesi tıpkı vakitte anayasamızdaki demokratik, toplumsal, laik, hukuk devleti tanımlamasına tam manasıyla uygun bir idare yapısı kurmaya bağlıdır.”

“Enerji verimliliği seferberliğine muhtaçlığımız olduğuna inanıyorum”

Orhan Turan, gençlerin her şeyden evvel duyulmak ve dikkate alınmak istediğini, anlaşılmadıklarına, ailelerinden ve okullarından kâfi dayanağı alamadıklarına inandıklarını, gelecekle ilgili derin dertlerinin bulunduğunu söyledi.

Türkiye‘nin, dünyanın pek çok gelişmiş ülkesinden evvel bayanların siyasi haklara sahip olduğu, eşit vatandaş statüsüne kavuştuğu bir ülke olduğunu belirten Turan, “Cinsiyetçi ayrımların toplumları ne derece geride bıraktığının, bayanların toplumsal ve ekonomik hayata katılmalarının, yüksek eğitim düzeylerine ulaşmalarının ne derece kıymetli olduğunun düzgünce anlaşıldığı bu çağda Türkiye‘nin bu bahislerde geriye gitmesi kabul edilemez. İstanbul Sözleşmesi’ne geri dönülmesi gerektiğini düşündüğümüzü de bir sefer daha tekrar edeyim.” diye konuştu.

“Tüm kalbimle, çok uzun müddetten beri bir güç verimliliği seferberliğine gereksinimimiz olduğuna inanıyorum” diyen Turan, “Bir yandan fosil yakıtlara bağımlılıktan kurtulmaya çalışmalıyız. Lakin eş vakitli olarak, güç tüketimi konusunda bilinçlenmeye, hem endüstride hem konutlarda enerjiyi daha aktif ve verimli kullanmaya muhtaçlığımız var.” dedi.

Turan, ciddiye alınmak isteyen, daha uygun eğitim talep eden, haklarının yenmediği bir sistem arayan gençlere, kutuplaşma, ayrımcılık ve ötekileştirmeden arınmış bir ülke iklimi sunulabilmesi gerektiğini söyledi.

“Bugün beklemek değil, atağa kalkma zamanı”

TÜSİAD Lideri Turan, “Yeni Bir Anlayışla Geleceği İnşa” raporunu hatırlatmak istediğini belirterek, şunları kaydetti:

“Anadolu, Türkiye yeni bir büyük atılım yapmaya hazırdır ve bunun için gerekli enerjiyi de içinde taşımaktadır. Güzel idare ve öngörülebilirlik şirketlerin de değişen dünya iktisadı koşullarına uygun, katma kıymeti artıracak uzun vadeli stratejiler hazırlayabilmelerine imkan sağlayacaktır. Az evvel vurguladığım üzere Türkiye, kalkınmış müreffeh ülkeler içinde yerini almak istiyorsa insani gelişme ve yetkinleşmeye, bilim, teknoloji ve inovasyona, siyasal, toplumsal ve ekonomik kurumlar ve kurallara kıymet vermek zorundadır. Bunu başarırsak hedeflediğimiz gelecekte, ekonomik açıdan gelişmiş, milletlerarası alanda saygın, toplumsal olarak eşitlikçi, adil ve yeşil dönüşümü başaran çevreci bir Türkiye görüyoruz. Geleceğe de ümitle bakıyoruz.

Sonuçta, 99 yıllık tarihi içinde Cumhuriyetimiz pek çok zoru başardı, zahmetleri aştı, ülkeyi muhakkak bir kalkınmışlık noktasına getirdi. Kurucu unsurlarımız hala bize ışık tutmaya devam ediyor. Siyaset, toplumdaki çağdaşlaşma ve özgürleşme hasretlerini ciddiye aldığı takdirde bugünkü zahmetlerin gerçek maksatlar, siyasetler benimsenerek ve bizi bütünleştirecek telaffuzlarla aşılabileceğinden kuşku etmiyorum. Bugün özgürlükleri, eşitliği, adaleti, dayanışmayı, bilimi, etraf şuurunu yine inşa etme, saygın kurumları, itimadı tekrar yaratma vakti. Bugün beklemek değil, atağa kalkma vakti. Daha özgür, daha eşit, daha adil, daha pak, daha eğitimli, daha hoş yarınlar için daima birlikte geleceği inşa etme vakti.”

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt – İktisat

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü
TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Toplantısı

Tamamen Ücretsiz Olarak Bültenimize Abone Olabilirsin

Yeni haberlerden haberdar olmak için fırsatı kaçırma ve ücretsiz e-posta aboneliğini hemen başlat.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Uygulamayı Yükle

Haberim Burada'nın uygulaması yayında!

Giriş Yap

Haberim Burada ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

Bizi Takip Edin