Tüsiad Başkanı Turan: “Büyüme Kalkınma İçin Tek Başına Yeterli Olmuyor, Hatta Maalesef Fakirleşerek Büyüyorsunuz”

featured
service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

ESRA ALUS

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) İdare Konseyi Lideri Orhan Turan, “Geride bıraktığımız 14 yılın genişlemeci para siyaseti periyodu kapanıyor. Şu an artık rüzgar karşıdan esiyor ve işimizi çok daha fazla zorlaştırıyor. Global şartlar artık lehimize değil. Rekabetçi kur, yüksek ihracat ve cari fazla mantığıyla kurgulanan ancak günümüz kalkınma anlayışı ve pratiğiyle gereğince örtüşmeyen siyasetler kalkınma açısından istenilen sonuçları vermiyor. Büyüme kalkınma için tek başına kâfi olmuyor, hatta maalesef yoksullaşarak büyüyorsunuz” dedi.

TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu toplandı. Toplantının açılışında konuşan TÜSİAD İdare Şurası Lideri Orhan Turan, izlenen ekonomi siyasetlerinin yarattığı şartlarda gelirlerin süratle eridiğini, bilhassa sabit gelirlilerin enflasyon baskısını en derinden hissettiğini söyledi. Ekonomi idaresini eleştiren Turan, “Akran ülkelerle kıyasladığımızda dünyada hem en yüksek enflasyona hem de son derece yüksek risk primine sahip ülke pozisyonundayız. Hakikaten bu hafta 19 yılın en yüksek CDS düzeyini de gördük. Bunun sürdürülemez olduğunu ve süratle rasyonel siyasetlere dönülmesi gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

Festival ve konser iptallerine de değinen Turan, “Gençliğin her alanda özgürlük talepleri bu derece besbelliyken, memnun günlerini tüm güçleriyle kutlamak isteyen gençlerin bu hasretlerinin, haklarının, eğlenme özgürlüklerinin neden rahatsız edici bulunduğunu anlamak doğrusu pek kolay değil. Kimi sanatkarlarımızın ve onları dinlemek, izlemek isteyen hayranlarının buluşmasının neden bir tehlike arz ettiğini anlamamız da kolay değil” diye konuştu.

TÜSİAD İdare Heyeti Lideri Orhan Turan’ın konuşması satır başlarıyla şöyle:

“YALNIZCA İKTİSATLA SONLU KALMAYAN BİR GELECEK PROJESİNE GEREKSİNİM VAR: Türkiye’nin tümünde, Doğu’dan Batı’ya, Kuzey’den Güney’e iş dünyası olarak aslında birebir durumlarla, zahmetlerle karşı karşıyayız. Bu nedenle, gözlemlerime dayanarak şu saptamayı yapabilirim: Hem vatandaş hem de iş insanı olarak Anadolu girişimcileri de bir an evvel rasyonel, dünya ve memleket gerçekleriyle uyumlu ve sırf iktisatla sonlu kalmayan bir gelecek projesine gereksinim duyuyor.

DÜNYADA SIRF GÜÇ FİYATLARINDA DEĞİL BESİN FİYATLARINDA BİR PATLama YAŞANIYOR: Ülkemizin coğrafik pozisyonu bizi ister istemez dünyadaki pek çok gelişmenin merkezine yerleştiriyor. Ayrıyeten bugünün dünyasında yerkürenin rastgele bir yerinde yaşanan tabiatla ilişkili ya da siyasi bir gelişme tüm ülkeleri etkileyebiliyor. Son 40 yılda yaşanan ekonomik gelişmeler, Asya’nın ekonomik yükselişi ve küresşmenin yeni bir evresine geçilmesi nedeniyle milletlerarası sistemin tekrar tasarlanmasını gerektiren, kurucu sayılacak bir anda yaşıyoruz. Dünyanın eski nizamı, bu nizamın kurum ve kuralları acil bir yenilenmeye muhtaçlık duyuyor. Bir daha asla devletler ortası savaşa şahit olmayacağını düşündüğümüz Avrupa’da yaklaşık 4 aydır acımasız, yıkıcı, insani dramlarıyla ekranlarımıza yansıyan bir savaş yaşanıyor. Dünyada sırf güç fiyatlarında değil besin fiyatlarında bir patl ve ya yaşanıyor. Bir halde stoklardaki buğdayın piyasalara taşınamaması ya da yeni mahsul için ekim yapılamaması halinde tüm dünya evvel kıtlık akabinde vahim bir açlık sıkıntısıyla karşı karşıya kalacak. Zayıf devletlere sahip fakir ve ithal tarım eserlerine bağımlı ülkelerde istikrarsızlık ve çatışma ihtimali bu durumda artacak. Covid-19 pandemisi sonrasında esasen yükselen fiyatlar güç ve tahıl eserlerindeki fahiş artışlar nedeniyle global iktisada sekte vuruyor.

ENFLASYONUN TIRMANACAĞI, BÜYÜMENİN İSE BASKI ALTINDA OLACAĞI BİR PERİYODUN BAŞLANGICINDAYIZ: Velhasıl, tedarik zinciri sorunları ve hammadde fiyatlarında süregelen artış Ukrayna’da devam eden savaşın tetiklediği belirsizliklerle harmanlanıyor. Bunun sonucunda dünyada enflasyonun tırmanacağı, büyümenin ise baskı altında olacağı bir devrin başlangıcındayız. Bunlara ek olarak iklim değişikliğinin ve savaşın, besin ve su arzı üzerinde artan tehdidi ile karşı karşıyayız.

MAALESEF YOKSULLAŞARAK BÜYÜYORSUNUZ: Yeni gerçekler iktisat biliminin merceğinden değerlendirildiğinde yakın geçmişe damgasını vuran para siyasetlerinin sürdürülemeyeceği belirginleşiyor. Daha net söz etmem gerekirse; geride bıraktığımız 14 yılın genişlemeci para siyaseti devri kapanıyor. Bu siyasetler Türkiye’nin periyot devir yaşadığı krizlerden çıkabilmesini kolaylaştıran bir tesir yapmışlardı. Meğer şu an global iktisadın geçmekte olduğu döngüde rüzgar karşıdan esiyor ve işimizi çok daha fazla zorlaştırıyor. Global şartlar artık lehimize değil. Rekabetçi kur, yüksek ihracat ve cari fazla mantığıyla kurgulanan lakin günümüz kalkınma anlayışı ve pratiğiyle gereğince örtüşmeyen siyasetler kalkınma açısından istenilen sonuçları vermiyor. Büyüme kalkınma için tek başına kâfi olmuyor, hatta maalesef yoksullaşarak büyüyorsunuz. Artık ucuz TL ve ucuz iş gücü ile ihracatta rekabet avantajı kazanma devranı, yerini yüksek nitelikli işgücüyle ve teknolojiyle yüksek katma kıymet yaratmaya bıraktı.

TASARRUF SAHİPLERİNİ CEZALANDIRAN BİR PARA SİYASETİ İZLİYORUZ: İşte dünyada böylesi sert bir dönüşüm yaşanırken Türkiye’de bir türlü tam manasıyla denetim altına alamadığımız enflasyon, dünyada 1970’leri anımsatan enflasyonist baskının da tesiriyle üç rakamlı eşiğe hakikat süratle ilerliyor. Enflasyonla gayrette tüm dünya faizleri artırarak frene basmayı tercih ederken biz uzun müddettir hem kurun yükselmesine ve hesap yapılamamasına yol açan hem de tasarruf sahiplerini cezalandıran bir para siyaseti izliyoruz. Bundan ötürü vergi mükfleri ve hazine gereksiz bir yükü taşımak durumunda kalıyorlar. Akran ülkelerle kıyasladığımızda dünyada hem en yüksek enflasyona hem de son derece yüksek risk primine sahip ülke pozisyonundayız. Gerçekten bu hafta 19 yılın en yüksek CDS düzeyini de gördük. Bunun sürdürülemez olduğunu ve süratle rasyonel siyasetlere dönülmesi gerektiğini düşünüyoruz.

PİYASA GERÇEKLERİYLE VE DÜNYA PRATİĞİYLE UYUMLU BİR SİYASET SETİ ÜZERİNDE UZLAŞABİLMELİYİZ: İktisat bilimiyle ve tüm dünyadaki uygulamalarla çelişen bir yaklaşımı sürdürmemeliyiz. Akılcı, toplumsal aklı ve enerjiyi harekete geçirebilen, farklı kısımların katkı yapabilecekleri bir tartışma ortamında piyasa gerçekleriyle ve dünya pratiğiyle uyumlu bir siyaset seti üzerinde uzlaşabilmeliyiz. Problemlerimiz sırf para siyasetiyle, dizginlenemeyen enflasyonla hudutlu değil. Derin bir güç krizinin de içindeyiz ve güçte dışarıdaki fiyat artışları cari açığımızı artırırken, içeride bilhassa endüstriye uygulanan rayiçler üretimi ve ihracatımızı olumsuz etkiliyor. Türkiye iktisadı dünya hasılasından aldığı hissesi 2000’lerin başından 2013’e kadar yüzde 0,60’tan yüzde 1,24’e kadar yükseltmişken, bu hisse son 7-8 yıldır süratle düşerek yüzde 0,8’e kadar geriledi. Türkiye’nin potansiyeline sahip bir ülke için bu nitekim kabul edilemeyecek bir durumdur.

ÖZELLİKLE SABİT GELİRLİLER ENFLASYON BASKISINI EN DERİNDEN HİSSEDİYOR: İzlenen iktisat siyasetlerinin yarattığı şartlarda gelirler süratle eriyor. Bilhassa sabit gelirliler enflasyon baskısını en derinden hissediyor. Kentli, eğitimli orta sınıfların gelirleri de erozyona uğruyor. Unutmayalım ki, orta sınıfı güçlü olmayan bir ülkede demokrasi zayıflar. Eşitsiz gelir dağılımı demokratik sisteme yönelik inancı zedeler. Bu bağlamda ülkenin ekonomik durumu ve siyasi atmosferi nedeniyle bugüne dek görülmemiş bir ölçeğe varan beyin göçünü bir sefer daha gündeme getirmek zorundayım. Bu göçü durdurmak için atılacak adımların en başta gelen önceliklerimizden sayılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu boyutlarda bir nitelikli insan kaybına tahammülümüz olmadığına inanıyoruz.

KÜRESŞMENİN YENİ BİR VERSİYONUNA GEÇİYORUZ: Rusya’nın Ukrayna’yı işgaliyle birlikte hem Avrupa güvenliğinde hem de dünya siyasetinde yeni bir periyot başladı. 30 yılı aşkın müddettir Avrupa’yı tanımlayan güvenlik mimarisi yıkıldı. Rusya öngörülebilir bir mühlet için Avrupa’dan koptu. Bu gelişme Avrupa’nın güç bağımlılığının sona erdirilmesi için bir ivmeyi tetiklerken, Atlantik İttifakını güçlendirerek NATO’yu yeni periyodun başat Batı kurumu haline getirdi. Küresşmenin yeni bir versiyonuna geçiyoruz. Tedarik zincirlerinin kısaltılması bağlamında bölgesel ekonomik kümelerin ve bunları örgütleyecek kurumların öne çıkacağı, göçmen sıkıntısının daha besbelli biçimde siyaseti etkileyeceği ve global güvenlik mimarisinin yine inşa edileceği bir kurucu andayız.

TÜRKİYE YENİ YAPILANMAYA ETKİN KATKIDA BULUNAN BÖLGESEL GÜÇ OLMALIDIR: Türkiye bu mevzuların çabucak hepsinde bilhassa Batı sistemi içinde değerli roller oynayacak, oynaması kendisinden beklenen bir ülke. Ne var ki bu kıymetin, bu pahalı pozisyonun uygun yönetilmesi gerekiyor. İzlenecek siyasetlerin diplomatik inceliklere öncelik veren bir strateji içinde, dostlukları derinleştirip düşmanlıkları azaltacak biçimde tasarlanması ve uygulanması çıkarlarımızı müdafaayı kolaylaştıracaktır. Bu, birebir vakitte yaşadığımız periyodun manasını da tam olarak kavramanın ehemmiyetini bize hatırlatıyor. Türkiye bu kurucu anda alınan kararlara, izlenen çizgiye reaksiyon veren bir ülke değil, yeni yapılanmaya etkin katkıda bulunan, sistem şekillenirken kendi görüşlerini bu yeni yapının harcına yerleştiren bir ülke ve bölgesel güç olmalıdır.

İSVEÇ VE FİNLANDİYA’NIN NATO ÜYELİKLERİ KONUSU: Terörden çok çekmiş, acılar yaşamış bir toplumun hassasiyetlerine dost ve müttefik ülkelerin daha fazla dikkat etmesini istemek elbette Türkiye’nin hakkıdır. Lakin en haklı olduğumuz bahislerde bile çıkarlarımızı korurken tercih edeceğimiz usul maksada varmamızı kolaylaştıracak biçimde formüle edilmelidir. Bu bağlamda İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyelikleri konusunda Türkiye’nin lisana getirdiği sorunların ve taleplerin müzakere yoluyla, karşılıklı anlayışı geliştirerek ve ittifak ruhuna uygun formda çözülebileceğini ümit ediyoruz. AB ile ilgilerimizin oldukça problemli olduğu herkesin malumu. Bu alakaları sığınmacı mutabakatına indirgemekten tarafların vazgeçme vakti gelmiş de geçmektedir. Hususları tek tek pazarlığa açan yaklaşımın sona ermesi, ilgilerin karşılıklı güvensizlikten arındırılarak canlandırılması, tedarik zincirleri yine tanımlanır ve sermaye kendisine yeni adresler ararken, büyük ehemmiyet taşıyacaktır.

REFAHIMIZI ARTIRACAĞIMIZ BİR YOLA GİRMELİYİZ: Ekonomik bahislerde da içeride atacağımız rasyonel ve reformist adımlarla, kurumların güçlendirilmesiyle pozisyonumuzu sağlamlaştıracağımıza inanıyoruz. Global iktisattaki dönüşüme ayak uydurarak dünya iktisadından daha yüksek bir hisse alacağımız, refahımızı artıracağımız bir yola girmeliyiz. Lakin biliyoruz ki AB ile alakaların düzelmesi konusu salt ekonomik toparlanmaya bağlanacak bir sıkıntı değildir. Türkiye’nin potansiyelini sonuna kadar kullanacağı bir noktaya gelinmesi birebir vakitte anayasamızdaki demokratik, toplumsal, laik, hukuk devleti tanımlamasına tam manasıyla uygun bir idare yapısı kurmaya bağlıdır.

Yargı bağımsızlığı, hukukun üstünlüğü, milletlerarası taahhütlere sadakat, fikir ve tabir özgürlüğü toplumumuz ve ekonomimiz açısından birer lüks değil gerekliliktir. Yargı bağımsızlığının ağır bir erozyona uğraması, vatandaşların adalete güvensizliğinin en önemli nedenidir. Hepimizin bildiği üzere adalet mülkün yani devletin temelidir. O temel sağlam olmak zorundadır.

GENÇLERİN GELECEKLE İLGİLİ DERİN KORKULARI VAR:

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’NE GERİ DÖNÜLMESİ GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNDÜĞÜMÜZÜ DE BİR DEFA DAHA TEKRAR EDEYİM: Yeri gelmişken cinsiyet eşitliği konusuna da değinmek istiyorum. Dünyanın pek çok gelişmiş ülkesinden evvel bayanların siyasi haklara sahip olduğu, eşit vatandaş statüsüne kavuştuğu bir ülkeyiz. Cinsiyetçi ayrımların toplumları ne kadar geride bıraktığının, bayanların toplumsal ve ekonomik hayata katılmalarının, yüksek eğitim düzeylerine ulaşmalarının ne kadar değerli olduğunun güzelce anlaşıldığı bu çağda Türkiye’nin bu mevzularda geriye gitmesi kabul edilemez. İstanbul Sözleşmesi’ne geri dönülmesi gerektiğini düşündüğümüzü de bir kere daha tekrar edeyim.

GENÇLERE KUTUPLAŞMA, AYRIMCILIK VE ÖTEKİLEŞTİRMEDEN ARINMIŞ BİR ÜLKE İKLİMİ SUNABİLMELİYİZ: Son olarak gençlerimizde kültürel farklılıklar üzerinden toplumun farklı bölümlerini ötekileştirme eğiliminin daha zayıf olduğunu görüyoruz. Bu durumun toplumsal barış ve toplumsal-siyasal dönüşüm açısından değerli bir şartı yerine getirdiğini düşünüyorum. Ciddiye alınmak isteyen, daha güzel eğitim talep eden, haklarının yenmediği bir sistem arayan gençlerimize, kutuplaşma, ayrımcılık ve ötekileştirmeden arınmış bir ülke iklimi sunabilmeliyiz.

GENÇLERİN EĞLENME ÖZGÜRLÜKLERİNİN NEDEN RAHATSIZ EDİCİ BULUNDUĞUNU ANLAMAK DOĞRUSU PEK KOLAY DEĞİL: Bu mevzuyu bağlarken son vakitlerde süratle artan şenlik ve konser iptallerine de kısaca değinmek istiyorum. Gençliğin her alanda özgürlük talepleri bu kadar barizken, keyifli günlerini tüm güçleriyle kutlamak isteyen gençlerin bu hasretlerinin, haklarının, eğlenme özgürlüklerinin neden rahatsız edici bulunduğunu anlamak doğrusu pek kolay değil. Kimi sanatkarlarımızın ve onları dinlemek, izlemek isteyen hayranlarının buluşmasının neden bir tehlike arz ettiğini anlamamızın da kolay olmadığı üzere.

KURUCU PRENSİPLERİMİZ HALA BİZE IŞIK TUTMAYA DEVAM EDİYOR: Geleceğe de ümitle bakıyoruz. Sonuçta, 99 yıllık tarihi içinde Cumhuriyetimiz pek çok zoru başardı. Zahmetleri aştı. Ülkeyi muhakkak bir kalkınmışlık noktasına getirdi. Kurucu prensiplerimiz hala bize ışık tutmaya devam ediyor. Siyaset toplumdaki çağdaşlaşma ve özgürleşme hasretlerini ciddiye aldığı taktirde bugünkü zahmetlerin gerçek gayeler, siyasetler benimsenerek ve bizi bütünleştirecek telaffuzlarla aşılabileceğinden kuşku etmiyorum.”

/ İktisat
Bu haber tarafından hazırlanmış olup habere tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı formuyla otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin tüzel muhatabı kurumudur.

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü
Tüsiad Başkanı Turan: “Büyüme Kalkınma İçin Tek Başına Yeterli Olmuyor, Hatta Maalesef Fakirleşerek Büyüyorsunuz”

Tamamen Ücretsiz Olarak Bültenimize Abone Olabilirsin

Yeni haberlerden haberdar olmak için fırsatı kaçırma ve ücretsiz e-posta aboneliğini hemen başlat.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Uygulamayı Yükle

Haberim Burada'nın uygulaması yayında!